Het verhaal van de Evolutie achter Seks.

De holbewoner en de vrouw.
Aantekening: Het zal je opvallen dat wij in dit document hier en daar humoristisch zijn!
We hebben dat bewust gedaan om zo dit onderwerp iets lichter te maken. Dit omdat seksualiteit op veel plekken in de wereld een beladen onderwerp is, waar gevoelens van taboe en geheimhouding op rusten. Het is tijd om daar verandering in te brengen omdat het een natuurlijk aspect van het mens-zijn is. Tegen het einde van dit document zul je zien dat het geschenk van seksualiteit vanaf den beginne een geheiligd onderdeel van het grote plan is. Dat het altijd al aan ons was om de bedoeling ervan te herontdekken.

Volgens schilderingen van holbewoners uit de oudheid en wat historici erover bekendgemaakt hebben, mag het duidelijk zijn dat met name vrouwen het omtrent seksualiteit moeilijk hebben gehad. In die tijd was seks voornamelijk voor voortplanting bedoeld. De meesten onder ons kunnen nog niet in de tijd terugreizen maar de afbeeldingen laten ons zien dat de holbewoner altijd, als één van zijn voornaamste wapens, een grote knots bij zich droeg. Hierdoor kunnen wij ons voorstellen dat de meest fitte en sterkste jagers/verzamelaars voorop gingen als het op voortplanting van het soort aankwam.  Ze hebben duidelijk succes gehad, anders zouden wij vandaag de dag er niet meer zijn. Gezien hun beperkte ontwikkelingsniveau, zouden wij ons kunnen afvragen of zij ook gevoel voor humor hadden?

Laten wij een paar honderd jaar verder gaan, naar Rome. Als we terugkijken in de geschiedenis zien we veelal dat, met name onder de elite, orgiën en dergelijke werden georganiseerd, hetgeen totaal uit evenwicht was met de oorspronkelijke bedoeling van seksualiteit. Houd in gedachten dat velen, met name slaven, gedwongen deelnamen en geen keus hadden behalve de dood buiten beschouwing latend. Verderop in dit document zul je gaan inzien hoe dit karmische onevenwichtigheid creëerde die velen onder ons vandaag de dag nog in zich meedragen. Aan de andere kant werd in Egypte op de hogere priesterscholen seksualiteit onderwezen en met meer respect benadert, alhoewel ook daar op meerdere niveaus veel karmische schade aan menigeen berokkend is, dat velen nog moeten uitzuiveren.  Wij hebben ook de nodige informatie ontvangen over het uitzuiveren van deze oude zielswonden door met de heilige geometrie te werken. Op verzoek zullen wij dit doen toekomen.

Laat ons nu verder gaan naar een iets moderne tijd. Een belangrijke eerste stap in het lijden van vrouwen. Een historische figuur in deze was Emmeline Pankhurst. In deze link kun je meer over haar lezen. http://nl.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst 

Echter een wezenlijke verschuiving/stijging van het menselijk bewustzijn is begonnen in de goede oude jaren zestig. Zelfs als je te jong bent om dit te hebben meegemaakt, heb je  misschien uit de geschiedschrijving vernomen dat dit een hele promiscue* tijd is geweest, en wel met name onder de jongeren. Termen als "flower power", "seksuele revolutie", "bewustzijn veranderende drugs" en "rock & roll muziek" zijn verbonden met de jaren zestig die de benaming " tijdperk van de rebellie" heeft meegekregen. Echter is het heel goed mogelijk dat juist door deze gebeurtenissen het één van de krachtigste sprongen vooruit heeft bewerkstelligd: “ons doen herinneren wat seksualiteit in feite is”.

Wereldwijd zijn we een heel stuk geëvolueerd  door het zetten van de stappen die nodig waren om ons dichterbij de waarheid over seksualiteit te brengen. Degenen die in de jaren 50 en misschien wel tot in de jaren 80 geboren zijn, werden veelal nog opgevoed met uitspraken waar velen van jullie bekend mee zullen zijn: "Handen boven de dekens". "Het is niet de bedoeling dat je daarmee speelt". "Dat is weerzinwekkend" of "Jij zal nog eens in de hel branden!"
 

Door de eeuwen heen heeft de georganiseerde religie veel invloed gehad op seksualiteit, en geloof ons maar, ze wisten waarom ze dat deden. Eén van de belangrijkste reden was dat ze hiermee onzekerheid creëerden. Ze wisten dat als wij het geheim ontdekten, zij de macht en controle over de mensheid zouden verliezen. Wij zullen je dit geheim vertellen en tegen het eind van dit en volgende documenten, ben jij je totaal bewust van het “waarom”.

Nog een belangrijke evolutiesprong van seksualiteit, geloof het of niet, is pornografie. Laat je nu niet van de wijs brengen, maar probeer open te blijven staan. Pornografie en seksspelletjes hebben allebei, zowel voor mannen als vrouwen, bijgedragen aan een veel weidser begrip van seksualiteit. Veelal gaat het alleen om persoonlijke bevrediging en is derhalve ego-gebonden. Mensen zijn echter ook open gaan staan voor het verkennen van erogene zones over het gehele lichaam, en te onderzoeken waar en hoe genot ervaren kan worden. Dit verhoogde het wederzijds genot dat partners elkaar kunnen bezorgen. Dat is inderdaad weer een stap in de richting van de terugkeer naar het oorspronkelijke doel van seksualiteit.

Aan de andere kant: Bij de Olympische spelen in Londen werd  het vrouwen uit sommige landen toegestaan deel te nemen aan de competitie. Dat was de eerste keer ooit, maar het dragen van hun Burkas ( hoofdbedekking) werd wel als voorwaarde gesteld. Dat werd door sommige atletes niet geaccepteerd, met als resultaat dat de meesten van deelname afzagen. Dit gezegd hebbende, is het toch een duidelijk teken dat de oude patriarchale macht zelfs in die landen aan verandering onderhevig is.

 Als je over de hele wereld rondkijkt zie je dat de vrouwen hun innerlijke kracht aan het heroveren zijn. In veel landen spelen zij nu een belangrijke rol en bekleden vaak overheidsfuncties, ook in grote corporaties. Ook dat is voor het menselijk bewustzijn een bijzonder belangrijke stap voorwaarts. Uiteindelijk zal het pas dan tot zijn recht komen als het spel van creatie volledig begrepen is en wij onze status van god-scheppers herwonnen  hebben.

Van recreatie* naar procreatie naar cocreatie.
Wij hebben al beschreven hoe seks voor recreatie gebruikt werd, en alhoewel wij een gezonde dosis humor daarbij hebben gebruikt, liegen de feiten er niet om en kan ieder die dat wil hier zelf nader onderzoek naar doen.

Voortplanting is uiteraard nodig voor het voortbestaan van het soort. Nadat je deze inleiding hebt gelezen is het meest belangrijke document hierover op verzoek  beschikbaar. We beschrijven stap voor stap hoe en waarom seksualiteit aan de mens geschonken is en indien nodig kunnen wij adviseren hoe je oude zielwonden kunt helen, hetgeen ondersteunend werkt voor de groei van je verdere ervaringen. We hebben er alle vertrouwen in dat je met genoegen de stappen zult doorlopen en al helemaal me de eindresultaten gelukkig zult zijn.

Voor het aanvragen om de Heilige geometrie voor heling te ontvangen: admin@ lifespiritualcoaching.com

Voor het scheppen van je eigen “tuin van Eden”, leer je de geheimen van seksualiteit en scheppingskracht kennen: info@lifespiritualcoaching.com

Voor de uitwisseling van energie vragen wij per document een geringe bijdrage en tevens als waardering voor de tijd en energie die we er in hebben gestoken. Wij vragen het symbolische bedrag van 9.99 E per document, ongeacht of het in GBP's, euro’s of dollars is. Het gaat ons hier om de symboliek van de uitwisseling. Hiermee duiden wij op de symboliek van de numerologie* want de 999 opgeteld is 27 en dit opgeteld is 9, en de 9 vertegenwoordigt voltooiing.*

Je ontvangt de documenten wanneer wij een bevestiging van je verzoek via PayPal ontvangen. Dan sturen wij je de documenten toe. Het www.paypal.com email adres is: admin@lifespiritualcoaching.com
Het kan natuurlijk ook door een storting te doen via bankrekening
ING bank te Geleen: rekening #75.51.60.975

Omdat wij er verzekerd van zijn dat dit een levend document is zullen wij je e-mail adres toevoegen aan een particuliere data base zodat wij je de gratis aanvullingen kunnen toesturen. Verder kunnen we ons voorstellen dat, wanneer je met de documenten begint te werken, jij je ervaringen met ons zult willen delen. Op die manier neem je ook deel aan de verdere uitbreiding van de documenten/tools.

*    Recreatie = In dit context bedoelen we vermaak, plezier maken...
*
   
Numerologie = de wetenschap van nummers.
*   
Voltooiing = het einde van het oude.
*    Promiscue = Wikipedia... van het Latijn promiscuus = dooreengemengd, gemeenschappelijk) houdt in dat men verschillende, wisselende, seksuele contacten met meerdere personen heeft.